Är en sportklubb beroende av medlemmar?

sports club dependent membersOm du som läser denna artikel redan har läst tidigare på sidan, så kommer du vara den som redan vet att en sportklubb kommer att vara mycket beroende av sina medlemmar. För de flesta av de sportklubbar som finns i Sverige, så är ett högt antal medlemmar en förutsättning för att klubben ska kunna drivas. Nu finns det naturligtvis undantag även i detta fall och då kommer det att handla om alla de storklubbar som finns i landet. I det fallet handlar det då inte så mycket om antalet medlemmar, utan mera om alla de sponsor och reklamintäkter som dessa kan få. I många fall handlar det även om att dessa drivs i företagsform, och då gör massor av olika investeringar vid sidan om sin huvudsakliga verksamhet.

För att gå tillbaka till alla de andra klubbarna och föreningarna inom sporten som drivs på det ideella planet, så kommer alla dessa att vara extremt beroende av hur många medlemmar som finns i klubben. De kommer också att vara mycket beroende av att så många som möjligt av klubbens medlemmar är aktiva, vilket då betyder att de kommer på de olika träningar som finns schemalagda för klubbens verksamhet. Detta har egentligen bara en grundläggande orsak och det kommer då att röra klubbens ekonomiska situation.

Om en sportklubb, eller annan klubb, har ett lågt antal medlemmar och heller inte dessa dyker upp på de tider och dagar som det finns verksamhet i klubben så kommer de att vara i riskzonen att missa sin rätt till statligt och kommunalt stöd för verksamheten. Här kommer det att finnas regler som säger att det måste finnas ett visst antal möten eller pass, samt att det även måste finnas ett visst antal medlemmar som aktivt deltar i dessa pass för att sportklubben ska kunna utnyttja sin rätt till det bra och hjälpsamma stöd som de kan få för sin verksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *