Att driva en sportklubb

Running a sports clubI och med att det här talas om klubbar som har med sport att göra, så kommer det inte att krävas några kunskaper eller någon utbildning för att få tillstånd att driva en sportklubb. Här kommer alltså alla som känner att de vill kunna starta och driva en sådan. Det första som måste göras är då att registrera en förening, vilket kommer att göras antingen enbart hos Skattemyndigheten eller även hos Bolagsverket. Nu finns det egentligen inga krav för de som startar en ideell förening att anmäla denna hos varken Bolagsverket eller Skattemyndigheten. Startar du däremot en ekonomisk förening, vilket de flesta i slutändan blir, så kommer registrering att krävas hos båda dessa instanser.

Hur som helst så kommer även de flesta ideella föreningar att vilja registrera sig hos Skatteverket, då det hela med statliga bidrag kommer att bli mycket enklare att både få och att sköta om. När du driver en ideell förening kommer du att vara beroende av bidrag från stat och kommun, samt antalet betalande medlemmar som finns i föreningen. Här handlar det då om att komma upp till ett antal medlemmar som kommer till varje träningspass, för att kunna söka de bidrag som alla föreningar såväl behöver.

De som arbetar i en ideell förening kommer heller inte att ha någon lön. Om föreningen betalar ut lön till tränare eller någon annan som hjälper till så kommer föreningen automatiskt att klassas som en ekonomisk förening. När det gäller att driva en sportklubb, kommer du många gånger även att behöva vara bra på mera än bara den sport och de aktiviteter som ska finnas. Här handlar det då om vägar att finna olika sponsorer, samt hur det går till att marknadsföra föreningen eller sportklubben på ett så bra och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Med andra ord är det bra för den som vill driva en sportklubb att ha många strängar på sin lyra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *