Vilka inkomster har en sportklubb i Storebro

Which incomes has a sports club in StorebroNär det gäller de inkomster som en sportklubb har så kommer detta naturligtvis inte alls att skilja mellan om sportklubben finns i Storebro eller ej. Här handlar det helt enkelt om vilken typ av sportklubb det handlar om. Som tidigare påtalats på denna sida så kan en sportklubb finnas som ideell förening, ekonomisk förening eller drivas som ett företag. Gällande detta så kommer det då att vara olika typer av inkomster som kommer att finnas och vara de viktigaste i olika sportklubbar. Om sportklubben drivs på det ideella planet, så kommer denna klubb att vara helt och hållet beroende av medlemsavgifter, bidrag från stat och kommun samt ibland även inkomster från sponsorer. Här kommer dock den största delen av pengarna generellt i form av bidrag för verksamheten.

Om det handlar om en ekonomisk förening så kommer denna även att kunna få statligt och kommunalt stöd för sin verksamhet, samtidigt som denna konstellation även kan vara verksam inom investeringar, försäljning och många gånger även ha betalda tränare vilkas löner kommer i form av bidrag från sponsorer. På så sätt kan det vara en fördel för en sportklubb att vara registrerad som en ekonomisk förening istället för en ideell konstellation.

Gällande de sportklubbar som drivs som registrerade företag så kommer de stora inkomsterna att vara från försäljning samt köp av professionella spelare, samt alla de olika sponsorer som dessa stora klubbar har. När det gäller sportklubbar som drivs som företag handlar det i stort sett uteslutande om stora klubbar med professionell inriktning. Alla dessa har dock för det mesta börjat som mindre ideella eller ekonomiska föreningar och sedan växt till det stora koncept de idag är. För alla de klubbar som drivs som företag och juridiska personer så kommer dessa inte längre att ha någon rätt till statliga och kommunala bidrag. Här finns det dock de som listigt har delat på sin juniorverksamhet och den professionella delen av verksamheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *